Chân cột tảng đá

Chân cột tảng đá – nhận Thiết kế, điêu khắc chân cột tảng đá, chân trụ đá từ đá xanh tự nhiên, giá cả hợp lý