Bậc tam cấp đá

Công ty chúng tôi chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bậc tam cấp đá, bậc thềm đá với kích thước phổ biến cao 15 cm ,rộng 30 cm. Thiết kế cái bậc làm sao phải phù hợp với người đi, không bị nhỡ bước, hay bước thấp ,bước cao.